De Klamp (in voorbereiding)

Start voorbereidende werkzaamheden De KIamp

Vanaf dinsdag 13 juni start aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen met de voorbereidende werkzaamheden voor het toekomstig buurtschap De Klamp.
Na Techum, Goutum Súd (Jabikswoude) en Wiarda wordt De Klamp het 4e buurtschap in De Zuidlanden. Naar verwachting gaan de kavels van dit buurtschap eind 2017 begin 2018 in verkoop.

De werkzaamheden bestaan uit het graven van de toekomstige wegen en hierop aanbrengen van een voorbelasting. Ook wordt de watergang langs It Uleboerd en de Buorkerij (watergang oostkant van Techum) verbreed met ca. 2 m. De verbreding heeft te maken met de uitvoering van het peilbesluit De Zuidlanden.

 

Stedenbouwkundig plan De Klamp vastgesteld

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft op dinsdag 12 juli 2016 het stedenbouwkundige plan voor buurtschap De Klamp in De Zuidlanden vastgesteld.  
Op maandag 7 november 2016 is het stedenbouwkundige plan vastgesteld in de Raad.

Voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan is op woensdag 7 december 2016 gepubliceerd in de Huis aan Huis Leeuwarden. Iedereen kan hierop reageren binnen een termijn van 6 weken. Reacties kunnen worden gestuurd aan:
Gemeente Leeuwarden
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken vindt u hier.

Voorbereidende grondwerkzaamheden
De eerste fase van de aanleg van het nieuwe buurtschap betreft de voorbereidende grondwerkzaamheden. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevoerd. Deze procedure is ook op 7 december 2016 gepubliceerd in de Huis aan Huis Leeuwarden. Ook hier heeft u de mogelijkheid om binnen een termijn van 6 weken te reageren. 

De verwachte vaststelling van de bestemmingsplanprocedure is medio 2017, afhankelijk hiervan is de start verkoop van de 1e kavels eind 2017, begin 2018.

Na Techum, Goutum Súd/Jabikswoude en Wiarda, wordt De Klamp het 4e buurtschap in De Zuidlanden. De Klamp komt ten oosten van Techum en is gesitueerd rond de Wergeasterdyk. 
 
Klik op onderstaande button voor het Stedenbouwkundige plan van De Klamp.
Stedenbouwkundig plan De Klamp
Locatie De Klamp

Locatie De Klamp

Maquette De Klamp

Aan deze maquette kunnen geen rechten worden ontleend.